Anar als continguts

Tel. +34 93 870 86 45
català | español | english

Termografia al servei del seu equipament

Els enginyers de Termografics elaboren per a la seva empresa informes detallats de manteniment predictiu mitjançant l’ús de càmeres i software especialitzats en termografia.


<strong>Descarregar exemple d’informe</strong> Descarregar exemple d’informe [en castellà] elaborat per Termografics (PDF, 618 kb)

Avantatges de les anàlisis mitjançant termografia

1. Eviten interrompre els processos productius
 

Disminueixen les interrupcions en els processos productius i es controla la integritat del sistema que els alimenta i protegeix. L’estalvi final depèn de l’intèrval de temps en què es realitzi el manteniment predictiu.

2. Localitzen amb exactitud i antelació els potencials problemes

Localització exacta i amb prou antelació dels potencials problemes mitjançant l’increment de temperatura. Immediatament després de realitzar el manteniment predictiu ja es pot organitzar la solució als problemes detectats.

3. Disminueixen les actuacions de manteniment i redueixen el temps de reparació

Disminució de les actuacions de manteniment tradicional: las anomalies es prediuen amb prou antelació perquè siguin reparades i no s’arribi a produir una avaria que suposaria un considerable temps de reparació.

4. Allarguen la vida dels equips

Mitjançant assajos no destructius es realitza un seguiment del funcionament dels equips, corregint les anomalies detectades en el menor temps possible per allargar-ne la vida útil.

5. Permeten un ús més eficient de l’energia

S’aconsegueix una disminució del consum dels equips de calefacció/refrigeració actuant sobre les causes que originen pèrdues de fred o de calor. S’aconsegueix, per tant, un estalvi econòmic i un menor impacte sobre el medi ambient.

6. Li proporcionen descomptes a la pòlissa de l’assegurança

Cada cop són més les companyies asseguradores o consultories de riscos i assegurances que valoren l’ús de la termografia aplicada al manteniment predictiu i al diagnòstic d’instal•lacions, mitjançant primes a la pòlissa de l’assegurança.

Exemples d’aplicació

· Sistemes elèctrics

Detecció de males connexions, integritat d’aïllaments, funcionament de sistemes d’alt voltatge, ...

Sistemes elèctrics

· Instal•lacions tèrmiques

Aïllament, obstrucció de tubs, funcionament d’escalfadors de convenció i radiació, ...

Instal•lacions tèrmiques

· Sistemes mecànics

Funcionament de coixinets, motors, bombes, compressors, alineació d’acoplaments, ...

Sistemes mecànics

· Edificis

Fuites en sostres, sistemes d’escalfament, ...

Edificis

Tarifa de preus

¡Comenci a estalviar en manteniment amb Termografics!


Anàlisi jornada completa + informe 875,00 €
Anàlisi mitja jornada + informe 650,00 €
Anàlisis sortida mínima (2 h) + informe 380,00 €

  • Desplaçament inclòs a Catalunya
  • Descompte a instal·ladors i empreses de manteniment
  • Descompte en serveis de més d’una jornada
  • Descompte per més d’una instal•lació

Per a casos especials, sol·liciti pressupost personalitzat.

 

Tecnologia utilitzada

Càmeres tèrmiques Cyclops - Ti814

Càmeres tèrmiques Cyclops - Ti814

Rang de temperatures: de -20 a 500°C / -4 a 932°F (opcionalment, fins a 1500°C / 2732°F)

Exactitud: ±2°C ó ±2%

Temperatura de funcionament: de -25 a 60°C / -13 a 140°F (opcionalment, fins a -40 a 60°C / -40 a 140°F)

Temperatura d’emmagatzematge: de -40 a 60°C / -40 a 140°F

Per estar sempre al dia

Subscrigui’s al nostre butlletí de novetats i li enviarem:

  • novetats en el camp de la termografia
  • nous serveis que ofereix Termografics
  • promocions especials per a professionals
  • anuncis d’assistència a salons professionals de tota Espanya
Darrers Termomail enviats
COMPROMÍS DE PRIVADESA: Li informem, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1.999, que les dades personals que faciliti quedaran incorporades a un fitxer automàtic de TRAMESA DE NOVETATS sota la responsabilitat d’I.I.Fagom, S.L., responsable de Termografics. Aquest fitxer té per finalitat enviar-li informació de les nostres activitats per qualsevol mitjà telemàtic. Vostè té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a la nostra empresa amb domicili a C/ Lluís Companys, 66, Granollers, 08401, Barcelona.
 
termografics

Termografics és una iniciativa d’I.I.Fagom S.L. - CIF: B-62130893, empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 32214, Foli 135, Full B-203107, Insc. 1a.
C/ Lluís Companys, 66, Granollers – 08401 - Barcelona
Tel.: +34 93 870 86 45 - Fax +34 93 879 57 02   info@termografics.com


Servei homologat per Endesa Energía SAU i l'ICAEN (Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya)

Concepte, programació i disseny web Clickart taller de comunicació SL