SOM L'EXPERIÈNCIA

TERMOGRAFIA EXPERTA PER A LA SEVA EMPRESA,
DES DE L'ANY 2001

SERVEI DE REVISIONS PERIÒDIQUES

Activi un manteniment preventiu per evitar parades indesitjades.
anual

NOVETATS
COVID-19

Controls d'accés tèrmic no invasius a instal·lacions.
NOVETAT

EL SECRET: TECNOLOGIA
+ INFORME

L'experiència ha fet que desenvolupem una metodologia de treball pròpia.
Entreguem un informe complet i detallat de l'estudi termografic.
Això permet el nostre client extreure conclusions per fer un correcte i precís manteniment preventiu.

ALTA DEFINICIÓ AMB LA MÀXIMA PRECISIÓ

El valor de la precisió, disposem d'equipaments degudament calibrats i d'alta definició que ens permet realitzar un diagnòstics precisos.

PERQUÈ UTILITZAR TERMOGRAFIA?

1

Evitem interrompre els processos productius

Disminuieixen les interrupcions en els processos productius i controlen la integritat del sistema que els alimenta i protegeix.

” L’estalvi final depèn de l’intèrval de temps en què es realitzi el manteniment predictiu. “

2

Localitzem amb antelació i exactitud les potencials incidències

Localització exacta i amb prou antelació de les potencials incidències mitjançant l’increment de temperatura.

” Immediatament després de realitzar el manteniment predictiu ja es pot organitzar la solució als problemes detectats. “

3

Disminuim les actuacions de manteniment així com el temps de reparació

Reducció de les actuacions de manteniment amb previsió d’incidències futures
” Les anomalies es prediuen amb prou antelació perquè siguin reparades i no s’arribi a produir una avaria que suposaria un considerable temps de reparació i de parada de producció. “
4
Allarguem la vida dels equips, de les inversions
Mitjançant assajos no destructius es realitza un seguiment del funcionament dels equips per tal d’evitar averies i reduir el grau d’afectació i incidència.

” L’estalvi final depèn de l’intèrval de temps en què es realitzi el manteniment predictiu. “

5
Permetem un ús més eficient de l’energia
S’aconsegueix una disminució del consum dels equips de calefacció/refrigeració actuant sobre les causes que originen pèrdues de fred o de calor.
” S’aconsegueix, per tant, un estalvi econòmic i un menor impacte sobre el medi ambient. “
6

Disminuim les actuacions de manteniment així com el temps de reparació

Cada cop són més les companyies asseguradores, consultories de riscos i assegurances que valoren l’ús de la termografia aplicada al manteniment predictiu i al diagnòstic d’instal·lacions mitjançant primes a la pòlissa de l’assegurança.
” Mitjançant primes a la pòlissa de l’assegurança. “

EXEMPLE D'IMATGES REALITZADES

INFORME + TECNOLOGIA

EL BINÒMI D’EXIT:

A TERMOGRAFICS® tenim clar que tecnologia i l’informe són bàsics per a treure conclusions fermes sobre l’estudi realitzat i prendre accions per a la realització d’un manteniment preventiu.

En els nostres informes definim OBSERVACIONS, CONCLUSIONS i les ACTUACIONS a realitzar per solucionar el punt crític. És el nostre valor afegit.

Per això treballem amb càmeres termogràfiques referents en el mercat.

 • Rang de temperatura: De -40 a +150 °C , De +100 a +650 °C 
 • Precisió: ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sigui superior, a 25 °C.

QUI SÓM?

Termografics® és una empresa d’enginyeria especialitzada en el sector elèctric que inicià l’activitat l’any 2001.  

Durant aquests anys ha acumulat una àmplia experiència en el manteniment d’instal•lacions de baixa i alta tensió, oferint sempre el màxim rigor i fiabilitat en els seus projectes a preus competitius.

Actualment compta amb un equip format per set persones, 5 d’elles enginyers.

La tasca de Termografics fou reconeguda l’any 2005 a la XVIII edició dels Premis a la Innovació Empresarial i Comercial promoguts per l’Ajuntament de Granollers,  quedant-ne finalista.

ORIGENS:

Termografics® és una empresa que pertany al GRUP FAGOM , amb més de 40 anys de servei a la Indústria i institucions. Actualment compta amb una fortalesa de 50 treballadors i amb presència a la península i a Andorra.

 fagom

TREBALLEM EN ELS SEGÜENTS SECTORS:

 • Sector farmacèutic.
 • Sector hospitalari.
 • Sector universitari.
 • Sector transports.
 • Sector bancari.
 • Sector automoció.
 • Sector alimentari.
 • Sector químic/petroquímic.
 • Sector comunicacions.
 • Sector esport i oci.

SERVEI DE REVISIONS PERIÒDIQUES

Un dels nostres serveis estrella és el de les REVISIONS PERIÒDIQUES ANUALS. La millor manera de fer un manteniment preventiu.

Els nostres professionals realitzen observacions per extreure’n possibles actuacions da les instal·lacions per tal de preveure possibles incidències o optimitzar recursos i així evitar parades indesitjades de processos productius. 

NOVETATS COVID-19

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA I RECONEIXEMENT FACIAL PER A L'ACCÉS A INSTAL·LACIONS.

La nostra empresa juntament amb la tecnologia Alhua® creen un sistema de seguretat d’accessos:

SISTEMES AMB:

 • Mesura precisa de la temperatura, segura i efectiva.
 • Detecció sense contacte, passi ràpid.
 • Mesura multipersonal, accés eficient.
 • Alerta visual anormal per facilitar el seguiment.
 

SISTEMA D’ACCÉS UNIPERSONAL:

Substitueixi el sistema de control dactilar en l’accés de les seves instal·lacions amb reconeixement facial afegint control de temperatura fins i tot amb mascareta.

Si l’usuari està registrat i amb la correcta temperatura autoritza la seva entrada de forma automàtica sense necessitat de personal de control.

 

SISTEMA PER AL CONTROL DE PERSONES EN ACCESSOS MASSIUS:

Sistema INVISIBLE *, (* Sistema de control que passa desapercebut pel client).

Un programari realitza el control de temperatura i de reconeixement facial de forma multiperonal i automàtica.

En cas de detectar una irregularitat s’activa el protocol requerit pel client.

ALTRES ACTIVITATS QUE OFERIM