Anar als continguts

Termogràfics Logo
català | español | english

Exemples d'Aplicació

 
Sistemes elèctrics
      

Detecció de males connexions

Detecció de males connexions
Vista normal
Detecció de males connexions
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que els conductors d’una de les fases es troben a una temperatura superior respecte la resta de fases. Clar desequilibri entre fases.

Solució proposada

Cargolar bé la connexió corresponent als conductors afectats i realitzar termografia per confirmar la desaparició de l’anomalia. Si el punt crític persisteix, determinar mitjançant altres procediments si el problema recau a l’interruptor (en aquest caso substituir l’interruptor).

pujar

Detecció de males connexions

Detecció de males connexions
Vista normal
Detecció de males connexions
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que el conductor d’una de las fases es troba a una temperatura superior a la resta. Clar desequilibri entre fases.

Solució proposada

Comprovar bé la connexió de la terminació corresponent al conductor afectat i realitzar termografia per confirmar la desaparició de l’anomalia. Si el punt crític persisteix determinar mitjançant altres procediments si el problema recau en la terminació/connector (en aquest cas substituir-lo) o en el conductor (substituir o verificar connexions posteriors).

pujar

Temperatura de funcionament elevada

Temperatura de funcionament elevada
Vista normal
Temperatura de funcionament elevada
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que els relés es troben a una temperatura propera a la reglamentària (90ºC) a causa de la massificació (o poca separació) i a la mala ventilació de l’embolcall.

Solució proposada

La temperatura de funcionament dels relés és normalment elevada, per això es recomana la separació entre ells i tenir una correcta ventilació de l’embolcall perquè que no es produeixin temperatures tan elevades. Verificar posteriorment mitjançant una termografia.

pujar

Detecció de males connexions i descompensació de fases

Detecció de males connexions i descompensació de fases
Vista normal
Detecció de males connexions i descompensació de fases
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que el fusible d’una de les fases es troba a una temperatura lleugerament superior a la de la resta. Possible principi de fallada del fusible o de desequilibri de las fases.

Solució proposada

Verificar bé la connexió corresponent al fusible/base afectats i realitzar termografia per confirmar la desaparició de l’anomalia. Si el punt crític persisteix determinar mitjançant altres procediments si el problema recau en el fusible/base (en aquest cas, substitució).

pujar

Detecció de males connexions

Detecció de males connexions
Vista normal
Detecció de males connexions
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que el tallant d’Alta Tensió d’una de les fases es troba a una temperatura superior a la de la resta. Clar defecte dels contactes de les fulles.

Solució proposada

Substituir el tallant afectat o reparar-lo mitjançant resina adequada. Realitzar termografia de confirmació de resolució del problema detectat.

pujar

Detecció de mal aïllament

Detecció de mal aïllament
Vista normal
Detecció de mal aïllament
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que el conductor d’una de las fases es troba a una temperatura superior a la de la resta i té diferents temperatures. Clar defecte de l’aïllament.

Solució proposada

Substituir el conductor i verificar la possible font del defecte d’aïllament perquè no torni a passar.

pujar

Detecció de males connexions

Detecció de males connexions
Vista normal
Detecció de males connexions
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que el conductor d’una de les fases es troba a una temperatura superior als 80ºC i, per tant, propera a la reglamentària (90ºC). Clar desequilibri entre fases.

Solució proposada

Caragolar bé la connexió corresponent al conductor afectat i realitzar termografia per confirmar la desaparició de l’anomalia. Si el punt crític persisteix determinar mitjançant altres procediments si el problema recau en el interruptor (en aquest cas substituir l’interruptor) o en el conductor (substituir o verificar connexions anteriors).

pujar

Detecció de males connexions

Detecció de males connexions
Vista normal
Detecció de males connexions
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que el conductor d’una de les fases es troba a una temperatura superior respecte la resta de fases. Clar desequilibri entre fases.

Solució proposada

Caragolar bé la connexió corresponent al conductor afectat i realitzar termografia per confirmar la desaparició de l’anomalia. Si el punt crític persisteix determinar mitjançant altres procediments si el problema recau en el interruptor (en aquest cas substituir l’interruptor).

pujar

Detecció de males connexions

Detecció de males connexions
Vista normal
Detecció de males connexions
Vista per infrarrojos

Problema detectat

S’observa que els conductors d’una de les fases es troben a una temperatura superior als 100ºC i, per tant, superior a la reglamentària (90ºC). Clar desequilibri entre fases.

Solució proposada

Caragolar bé la connexió corresponent als conductors afectats i realitzar termografia per confirmar la desaparició de l’anomalia. Si el punt crític persisteix determinar mitjançant altres procediments si el problema recau en el interruptor (en aquest cas substituir l’interruptor) o en el conductor (substituir o verificar connexions anteriors).

pujar

 
termografics

Termografics és una iniciativa d’I.I.Fagom S.L. - CIF: B-62130893, empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 32214, Foli 135, Full B-203107, Insc. 1a.
C/ Lluís Companys, 66, Granollers – 08401 - Barcelona
Tel.: +34 93 870 86 45 - Fax +34 93 879 57 02   info@termografics.com


Servei homologat per Endesa Energía SAU i l'ICAEN (Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya)

Concepte, programació i disseny web Clickart taller de comunicació SL