Anar als continguts

Termografics Logo
català | español | english

Formació

Termografics ofereix un curs de termografia de 12 hores de duració amb el següent temari:

1ª part. Introducció teòrica

 • Transferència de la calor
  • Lleis de la Termodinàmica
  • Mecanismes de transferència de la calor
  • Conducció
  • Convecció
  • Radiació
   • L'espectre electromagnètic
   • El cos negre
   • Emissivitat
 • Radiació infraroja

2ª part. Treball de camp

METODOLOGIA

 • Abans de començar
  • Eines
  • Objectiu (anàlisi qualitatiu o quantitatiu)
  • Condicions de seguretat
 • Començar a treballar
  • Ajustament de la càmera (emissivitat, escala, enfocament, perspectiva)
  • Fotografia
  • Anotacions
 • Treball de camp segons aplicacions
  • Manteniment elèctric
  • Manteniment mecànic
  • Manteniment mecànic
  • Altres aplicacions

3ª part. Elaboració d'informes

ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LES IMATGES

 • Treball previ amb imatges termogràfiques (ús del software).
  • Ajustar escales i/o filtres
  • Afegir punts de temperatura
  • Observació de les imatges
 • Informe
  • Índex i llistat dels elements inspeccionats
  • Introducció
  • Anàlisis de las captacions
  • Informe de síntesis
 
termografics

Termografics és una iniciativa d’I.I.Fagom S.L. - CIF: B-62130893, empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 32214, Foli 135, Full B-203107, Insc. 1a.
C/ Lluís Companys, 66, Granollers – 08401 - Barcelona
Tel.: +34 93 870 86 45 - Fax +34 93 879 57 02   info@termografics.com


Servei homologat per Endesa Energía SAU i l'ICAEN (Institut Català de l'Energia de la Generalitat de Catalunya)

Concepte, programació i disseny web Clickart taller de comunicació SL